ഏപ്രിൽ 20ന് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ കാർമ്മകത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശ

Thursday 01 January 1970

ഏപ്രിൽ 20 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9.30ന് ചങ്ങനാശേരി മെത്രാപ്പോലീത്തൻ പള്ളിയിൽ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ കാർമ്മകത്വത്തിൽ പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയിലേയ്ക്ക് ഏവരെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.