കേന്ദ്ര സേനകളിൽ കമൻഡൻ്റ്: 506 ഒഴിവുകൾ

Friday 03 May 2024

കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ് കമൻഡാന്റ്റ് തസ്‌തികയിലെ 506 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യുപിഎസ്‌സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓഗസ്‌റ്റ് 4 നു നടത്തുന്ന സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സസ് (അസിസ്‌റ്റന്റ് കമൻഡൻഡ്‌സ്) പരീക്ഷ മുഖേനയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓൺലൈൻഒഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ
 
ബിഎസ്എഫ്: 186
 
സിആർപിഎഫ്: 120
 
സിഐഎസ്എഫ്: 100
 
ഐടിബിപി: 58
 
എസ്എസ്ബി: 42
 
അപേക്ഷ മേയ് 14 വരെ www.upsconline.nic.in
 
പ്രായം: 2024 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 20- 25. സംവരണവിഭാഗക്കാർക്കും വിമുക്തഭടൻമാർക്കും സർക്കാർജീവനക്കാർക്കും ഇളവ്.
 
യോഗ്യത: ബിരുദം. ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും.
 
എൻസിസി ബി/സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: അഭിലഷണീയം. ശാരീരികയോഗ്യത, കാഴ്‌ച സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്‌ഞാപനത്തിൽ
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഫിസിക്കൽ സ്‌റ്റാൻഡേഡ്
 
ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേഡ്സ് ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ/പേഴ്‌സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കേന്ദ്രമുണ്ട്.
 
ഫീസ്: 200 രൂപ. എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ നേരിട്ടോ ഓൺലൈനായോ അടയ്ക്കാം. സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കും ഫീസില്ല.

useful links