ഐഐടികളിൽ 74 ഒഴിവുകൾ

Thursday 16 May 2024

ഡൽഹി: 51 ഒഴിവ്
 
ഐഐടി ഡൽഹിയിൽ 51 ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. മേയ് 20 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. http://ird.iitd.ac.in
 
 
* തസ്‌തികകൾ: പ്രോജക്ട് കൺസൽറ്റന്റ് (മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ എംബിബിഎസ്, സ്പെഷലിസ്‌റ്റ്, : കൺസൽറ്റന്റ് എംഡി പീഡിയാട്രിക്സ്, എംഡി ഗൈനക്കോള ജിസ്‌റ്റ് ആൻഡ് എംഡി എമർജൻസി സർവീസസ്), സീനിയർ പ്രോജക്ട്അസിസ്റ്റന്റ് (സ്‌റ്റാഫ് നഴ്‌സ്), പ്രോജക്ട് അസിസ്‌റ്റന്റ് (അലോപ്പതിക് ഫാർമസിസ്റ്റ‌്, ഹോമിയോ പതിക് : ഫാർമസിസ്റ്റ‌്, ഡെന്റൽ അസിസ‌ ന്റ്, ഇസിജി ടെക്നിഷ്യൻ, ഹോസ്‌പിറ്റൽ ജൂനിയർ ഓഫിസ് അസിസ്‌റ്റന്റ്), ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അറ്റൻ ഡൻ്റ് (ഹോസ്‌പിറ്റൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിങ് സ്‌റ്റാഫ്), ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് (ഫാർമസി അസിസ്‌റ്റ്ൻ്റ് നഴ്‌സിങ് ഓർഡർലി). 
ബോംബെ: 23 ഒഴിവ്
 
ഐഐടി ബോംബെയിൽ 23 ഒഴിവ്. ജൂൺ 7 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. . www.iitd.ac.in
 
* തസ്‌തികകളും ഒഴിവും: അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൂപ്രണ്ട് (20), സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ ഓഫിസർ (2), ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് (മെഡിക്കൽ) (1)

useful links