എച്ച്എഎലിൽ അപ്രന്റിസ്: 324 ഒഴിവുകൾ

Friday 17 May 2024

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റിഡിന്റെ ഹൈദരാബാദ് ഏവിയോണിക്സ‌സ് ഡിവിഷനിലെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ അപ്രൻ്റിസ് അവസരം. ഒരുവർഷമാണു പരിശീലനം.
 
200 ഐടിഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റ്റിസ്
 
ട്രേഡുകൾ:
 
ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്, ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, മെഷിനിസ്‌റ്റ്, ടേണർ, വെൽഡർ, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എസി, സിഒപിഎ, പ്ലമർ, പെയിന്റർ, ഡീസൽ മെക്കാനിക്, മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്,  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ
 
യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ ജയം.
 
സ്റ്റൈപ്പന്റ്: അപ്രന്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം.
 
* ഇന്റർവ്യൂ: മേയ് 20, 21, 22 തീയതികളിൽ ഹൈദരാബാദിൽ. :
 
124 നോൺ ഐടിഐ അപ്രന്റിസ്
 
തസ്തിക, വിഭാഗം, യോഗ്യത: . എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സിവിൽ, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എയ്റോനോട്ടിക്കൽ): ബന്ധപ്പെ ട്ട വിഭാഗത്തിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.
 
ടെക്നിഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റിസ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സിവിൽ, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടർ പ്രാക്ടീസ്, ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ): ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ ഡിപ്ലോമ.
 
ജനറൽ സ്ട്രീം ഗ്രാറ്റ് അപ്രന്റിസ് (ബികോം, ബിഎസ്‌സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബിഎസ്‌സി കെമിസ്ട്രി, ബിഎസ്‌സി കംപ്യൂ ട്ടേഴ്സ്): ബന്ധപ്പെട്ട ബിരുദം.
 
സ്റ്റൈപ്പന്റ്: അപ്രന്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം.
 
ഇന്റർവ്യൂ: മേയ് 23, 24 തീയതികളിൽ
 
ഹൈദരാബാദിൽ. www.hal-india.co.in

useful links