ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ബാങ്കിൽ ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 54 ഒഴിവുകൾ

Friday 17 May 2024

ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ബാങ്കിൽ 54 ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. ജോലിപരിചയം വേണം.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മേയ് 24 വരെ. www.ippbonline.in
 
തസ്‌തിക, ഒഴിവ്, പ്രായം, പരിചയം:
 
.അസോഷ്യേറ്റ് കൺസൽറ്റൻ്റ്: 28;22-30; ഒരു വർഷം
* കൺസൽറ്റന്റ്: 21;22-40; 4 വർഷം
* സീനിയർ കൺസൽറ്റന്റ്: 5;22-45;6 വർഷം
* അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐടി/ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ
 
ബിരുദം (ബിഇ/ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിഎ/ബിഎസ് സി) അല്ലെങ്കിൽ എംസിഎ. അപേക്ഷാഫീസ്: 750 രൂപ.
പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 150 രൂപ. 

useful links