കായികതാരങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേയിൽ 113 ഒഴിവ്

Friday 17 November 2023

വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ: 64 ഒഴിവ്

വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ കായികതാരങ്ങൾക്ക് 64 ഒഴിവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഡിസംബർ 9 വരെ.

– ഒഴിവുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അത്ലറ്റിക്സ്, ഖൊ ഖൊ, റെസ്ലിങ് ഫീ

സ്റ്റൈൽ, ഷൂട്ടിങ്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്, പവർ ലി ഫ്റ്റിങ്, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, കബഡി, ഡൈവിങ്, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, വോളിബോൾ, വാട്ടർ പോളോ, ഹാൻഡ്ബോൾ, ഫുട്ബോൾ, ഹോക്കി, ക്രിക്കറ്റ്, ബോൾ ബാഡ്മിന്റൻ, ബാഡ്മിന്റൻ
www.rrc-wr.com


നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ: 49 ഒഴിവ്


നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് 49 ഒഴിവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഡിസംബർ 10 വരെ.

ഒഴിവുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ: അത്ലറ്റിക്സ്,

ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ബാഡ്മിന്റൻ, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ഹോക്കി, കബഡി, വോളി ബോൾ, ഹാൻഡ് ബോൾ, റെസ്ലിങ്, അക്വാറ്റിക്സ്, വെയ്റ്റ് ലീഫ്റ്റിങ് .  

www.ner.indianrailways.gov.in


useful links