*-ആദരാഞ്ജലികൾ-*

Wednesday 24 April 2024

ചങ്ങനാശ്ശേരി: അതിരൂപതയിലെ സീനിയർ വൈദികനായിരുന്ന പുതുപ്പറമ്പിൽ ബഹു. സക്കറിയാസ് അച്ചൻ നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അച്ചനെ പ്രത്യേകം ഓർക്കാം.
 
മൃതസംസംസ്‌കാരകർമങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
 
24 ഏപ്രിൽ  2024 (ബുധൻ)
 
3.00 pm - 3.15 pm - ചെത്തിപ്പുഴ സെൻറ് തോമസ് ഹോസ്‌പിറ്റൽ മോർച്ചറിയിൽ പൊതുദർശനം
 
5.30 pm - കുമരകത്തുള്ള സഹോദരപുത്രൻ പി.ജെ ചെറിയാൻ (ബാബു) പുതുപ്പറമ്പിലിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പൊതുദർശനം
 
25  ഏപ്രിൽ 2024 (വ്യാഴം)
 
1.30  pm - മൃതസംസംസ്‌കാരകർമങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഭാഗം: കുമരകത്തുള്ള സഹോദരപുത്രൻ  പി.ജെ ചെറിയാൻ (ബാബു) പുതുപ്പറമ്പിലിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ
 
2.10 pm - മൃതസംസംസ്‌കാരകർമങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം: കുമരകം-വടക്കുംകര സെൻറ് ജോൺ സെന്റ് നെപുംസ്യാനോസ് പള്ളിയിൽ 
 
2.30  pm - പരിശുദ്ധ കുർബാന, തുടർന്നു സമാപനശുശ്രൂഷകൾ

useful links