അതിരൂപതാഭവനത്തിലേക്കു സ്വാഗതം

Saturday 19 November 2022

ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ വികാരി ജനറാളന്മാരായി പാലക്കൽ പെരിയ ബഹു. ജയിംസ് അച്ചനും താനമാവുങ്കൽ പെരിയ ബഹു. വർഗീസ് അച്ചനും ഇന്ന് (19.11.2022) ചുമതലയേറ്റു.  


useful links