വേഴപ്ര സെൻറ് പോൾ ദൈവാലയത്തിൽ പുതിയ കുരിശടി

Sunday 27 February 2022

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വേഴപ്ര സെൻറ് പോൾ ദൈവാലയത്തിൽ ആഘോഷമായ റംശായെതുടർന്ന് അഭി. മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ് കുരിശടി വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്തി. ഇടവക വികാരി ഫാ. ജോർജ് അവണ്ണൂർ, ഫാ. ജോസഫ് പ്ലാത്താനം എന്നിവർ സമീപം.


useful links