പ്രസ്ബിറ്റേറിയം നടത്തപ്പെട്ടു

Wednesday 20 April 2022

ഉയിർപ്പുതിരുനാളിനുശേഷം പതിവായി നടത്തിവരുന്ന വൈദികസമ്മേളനം (പ്രസ്ബിറ്റേറിയം) ഇന്നലെ (19.04.2022) സെൻറ് മേരീസ് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ  പാരിഷ്ഹാളിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. സമ്മേളനത്തിൽ അതിരൂപതയിലെ വൈദി കരും  സന്യാസവൈദികരും പങ്കെ ടുത്തു. സമ്മേളനത്തിൽ പൗരോഹിത്യ-മെത്രാഭിഷേക ജൂബിലി ആഘോ ഷിക്കുന്ന അഭി. മാർ ജോസഫ് പവ്വത്തിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ അഭി. മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മെത്രാപ്പോ ലീത്ത പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.   


useful links