എടത്വ കോയിൽമുക്ക് സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് പള്ളിയുടെ കൂദാശകർമം

Monday 05 June 2023

എടത്വ കോയിൽമുക്ക് സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് പള്ളിയുടെ കൂദാശകർമം അഭി. മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മെത്രാപ്പോലീത്ത നിർവഹിക്കുന്നു (27.05.2023)


useful links