അതിരൂപതയ്ക്കായി തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ച നവവൈദികർ

Friday 03 February 2023

ഫാ. അബ്രഹാം തീമ്പലങ്ങാട്ട്, ഫാ. മാത്യു പള്ളിച്ചിറ, ഫാ. മാത്യു മുത്തുമാക്കുഴിയിൽ, ഫാ. വർക്കി സ്രാമ്പിക്കൽ , ഫാ. വർഗീസ് പഞ്ഞിപ്പുഴ, ഫാ. വർഗീസ് പുളിക്കപ്പടവിൽ, ഫാ. കുര്യൻ അമ്പലത്തുങ്കൽ, ഫാ. ചാക്കോ ഒറ്റാറയ്‌ക്കൽ, ഫാ. ഹെൻറി കോയിൽപറമ്പിൽ, ഫാ. ജോൺ തത്തകാട്ടുപുളിക്കൽ , ഫാ. ജോസഫ്  പുതുവീട്ടിൽകളം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


useful links