**ആദരാഞ്ജലികൾ**

Saturday 04 November 2023

ചങ്ങനാശേരി: നമ്മുടെ അതിരൂപതാം​ഗമായ കാലായിൽ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ചൻ നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു. അച്ചന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

 

മൃതസംസ്കാരകർമങ്ങളുടെ സമയക്രമം

08 നവംബർ 2023 (ബുധൻ)

03.00 - 03.15 pm  ചെത്തിപ്പുഴ സെൻറ് തോമസ് ഹോസ്‌പിറ്റൽ മോർച്ചറിയിൽ പൊതുദർശനം

04.30 pm - കുറുമ്പനാടം പൊങ്ങാന്താനത്തുള്ള സഹോദരപുത്രൻ കാലായിൽ ജോർജ് ജേക്കബിന്റെ (മോൻ) ഭവനത്തിൽ പൊതുദർശനം 

09 നവംബർ 2023 (വ്യാഴം)

08.45 am - മൃതസംസ്കാരകർമങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഭാഗം പൊങ്ങാന്താനത്തുള്ള സഹോദരപുത്രൻ കാലായിൽ ജോർജ് ജേക്കബിന്റെ ഭവനത്തിൽ

10.00 am - മൃതസംസ്കാരകർമങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കുറുമ്പനാടം അസംപ്ഷൻ പള്ളിയിൽ 

10.30 am - പരിശുദ്ധ കുർബാന, തുടർന്ന് സമാപനശുശ്രൂഷകൾ 


useful links