ജർമനിയിൽ നേഴ്‌സ്: 300 ഒഴിവുകൾ

Friday 16 February 2024

കേരള സർക്കാർ സ്‌ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മുഖേന ജർമനിയിലേക്കു നഴ്‌സുമാരെ നിയമിക്കുന്നു. 300 ഒഴിവുകൾ.

ഇൻ്റർവ്യൂ ഫെബ്രുവരി 17നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒഡെപെക് ഓഫിസിൽ.

യോഗ്യത: നഴ്‌സിങ്ങിൽ ബിരുദവും 2 വർഷ പരിചയവുമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 40.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കു സൗജന്യ ജർമൻ ഭാഷാപരിശീലനം ലഭിക്കും. നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേ യമായി സ്‌റ്റൈപെൻഡും ലഭിക്കും. 

www.odepc.kerala.gov.in 0471- 2329440/41/42/43/45; 77364 96574


useful links