പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ ഓഫിസർ: 1025 ഒഴിവുകൾ

Friday 16 February 2024

പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ വിവിധ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ തസ്‌തികകളിലായി 1025 ഒഴിവുകൾ.

ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം:  www.pnbindia.in 

ഓഫിസർ-ക്രെഡിറ്റ് തസ്‌തികയിലേക്ക് സിഎ അല്ലെങ്കിൽ സിഎംഎ അല്ലെങ്കിൽ സിഎഫ്എ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ ലൈസേഷനോടെ എംബിഎ /പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെൻ്റ്/ തത്തുല്യം (60 % മാർക്കോടെ) എന്നീ യോഗ്യതകളുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബാങ്ക്/ ധനകാ ര്യസ്‌ഥാപനങ്ങ ളിലെ ജോലിപരിചയം അഭികാമ്യം

പ്രായം: 21-28

ശമ്പളം: 36,000-63,840

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇൻ്റർവ്യൂ മുഖേന. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുണ്ട്.


useful links