റെസിഡന്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍

Thursday 09 February 2023

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണല്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററില്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ റസിഡന്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി 23ന് വാക്ക്-ഇന്‍-ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തും. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്: https://www.rcctvm.gov.in.


useful links