നേവിയിൽ അഗ്നിവീർ

Wednesday 15 May 2024

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അഗ്നിവീർ വിജ്‌ഞാപനമായി. എസ്എസ്ആർ, മട്രിക് റിക്രൂട്‌മെന്റുകളിലായി അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻ മാർക്കുമാണ് അവസരം. നാലുവർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. ഈ മാസം 27 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ്എസ്ആർ-: 1365, മട്രിക്-100 വീതം ഒഴിവാണ് : ഉണ്ടായിരുന്നത്.

യോഗ്യത: എസ്‌എസ്ആർ റിക്രൂട് മാത്രം ഫിസിക്സു‌ം പഠിച്ച് 50% മാർക്കോ ടെ പ്ലസ് ടു ജയം അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 3 വർഷ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഓട്ടമൊബീൽസ്/ : കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി/ ഐടി അല്ലെങ്കിൽ മാത്സും ഫിസിക്സും: പഠിച്ച് 50% മാർക്കോടെ രണ്ടു വർഷ വൊക്കേഷനൽ കോഴ്സ് മട്രിക് റിക്രൂട്. 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം.

പ്രായം: 2003 നവംബർ 1- 2007 ഏപ്രിൽ 30 കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

ശമ്പളം: ആദ്യവർഷം പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 33,000; 36,500; 40,000.

ശാരീരികയോഗ്യത: ഉയരം-157 സെ.മീ.

ഫീസ്: 550 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീ ക്ഷ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ മുഖേന.

പരിശീലനം: ഒഡിഷയിലെ ഐഎൻഎസ് ചിൽക്കയിൽ നവംബറിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും.

വിവരങ്ങൾ www.joinindiannavy.gov.in ൽ ലഭിക്കും.


useful links