അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ : ഡൽഹി സാക്കിർ ഹുസൈൻ കോളജിൽ; 110 ഒഴിവുകൾ

Thursday 20 October 2022

ഒക്ടോബർ 21 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം….

ഡൽഹി സാക്കിർ ഹുസൈൻ കോളജിൽ110 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഒഴിവ്. ഒക്ടോബർ 21 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
ഒഴിവുള്ള വകുപ്പുകൾ: അറബിക്, ബംഗാളി, ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, കൊമേഴ്സ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് ,എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ്, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, മാത്‌സ്, പേർഷ്യൻ, ഫിലോസഫി, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ, ഫിസിക്സ്,
പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സൈക്കോളജി, സാൻസ്ക്രിട്, ഉറുദു, സുവോളജി.

 www.zakirhusaindelhicollege.ac.in


useful links