നേവൽ ഡോക്ക് യാർഡ് സ്‌കൂൾ അപ്രന്റിസ്: 301 ഒഴിവുകൾ

Thursday 02 May 2024

മുംബൈ നേവൽ ഡോക്ക് യാർഡിലെ  ഡോക്ക് യാർഡ് അപ്രന്റിസ് സ്കൂളിൽ 301 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. മാർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയുള്ള പുതുക്കിയ വിജ്‌ഞാപനമാണ്. 1-2 വർഷം നീളുന്ന പരിശീലനം ജൂലൈ/ ഓഗസ്‌റ്റിൽ ആരംഭിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കും അവസരമുണ്ട്.
 
മേയ് 10 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. https://registration.ind.in
 
ട്രേഡുകൾ: ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റർ, ഫിറ്റർ, ഫൗൺ ട്രിമാൻ, മെക്കാനിക് (ഡീസൽ), ഇൻസ്ട്രമെന്റ്, മെക്കാനിക്, മെഷിനിസ്റ്റ്, എംഎംടിഎം, പെയിന്റർ (ജി), പാറ്റേൺ മേക്കർ, പൈപ് ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, മെക്കാനിക് റഫ്രിജ റേഷൻ & എസി, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ, ഷിപ്റൈറ്റ് (വുഡ്), ടെയിലർ (ജി), വെൽഡർ (ജി & ഇ), മേസൺ (ബിസി), ഐ & സി ടിഎസ്എം, ഷിപ്റൈറ്റ് (സ്റ്റീൽ), റിഗർ ഫോർജർ & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റർ
 
യോഗ്യത റിഗർ: എട്ടാം ക്ലാസ് ജയം.ഫോർജർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റർ: പത്താം ക്ലാസ് ജയം.
 
മറ്റു ട്രേഡുകളിൽ: ഐടിഐ ജയം (എൻസിവിടി/ എസ്‌സിവിടി).
 
ശാരീരിക യോഗ്യത: ഉയരം 150 സെ.മീ, തൂക്കം കുറഞ്ഞത് 45 കിലോ, നെഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞത് 5 സെ.മീ വികാസം, കാഴ്ചശക്തി 6/6-6/9 (6/9 corrected with glasses).
 
പ്രായം: കുറഞ്ഞത് 14 വയസ്സ്.
 
സ്റ്റൈപൻഡ്: അപ്രന്റിസ് ചട്ടപകാരം
 
 

useful links