നോർത്ത് ഈസ്‌റ്റേൺ റെയിൽവേ 1104 അപ്രൻ്റിസുകൾ

Sunday 30 June 2024

ഗോരഖ്‌പുർ ആസ്ഥാനമായ നോർത്ത് ഈ റെയിൽവേയിൽ 1104 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ. പരിശീലനം ഒരു വർഷം. 
 
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ജൂലൈ 11 വരെ. www.ner.indianrailways.gov.in
 
ട്രേഡുകൾ: ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, കാർപെൻ്റർ, പെയിന്റർ, മെഷിനിസ്റ്റ്, ടേണർ, മെക്കാനിക് ഡീസൽ, ട്രിമ്മർ.
 
യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ ഹൈസ്കൂൾ/പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ. 
 
പ്രായം: 15-24. അർഹർക്ക് ഇളവുണ്ട്.
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യോഗ്യതാപരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് അടിസ്‌ഥാനമാക്കി; രേഖപരിശോധനയുമുണ്ട്. 
 
ഫീസ്: 100 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല.
 

useful links