കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയിൽ 1656 ഒഴിവുകൾ

Wednesday 31 May 2023

കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയായ സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്എസ്ബി) വിവിധ തസ്തികകളിലായി 1656 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡാന്റ് (വെറ്ററിനറി)- 18, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ- 11, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ- 70, ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബി ൾ- 914, കോൺസ്റ്റബിൾ 543 എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസരം. വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ്. വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡാന്റ്(വെറ്ററിനറി): യോഗ്യത: വെറ്ററിനറി സയൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ ബിരുദവും വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷനും.

പ്രായം: 23- 35 വയസ്. അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും.

ശമ്പളം: 56,100- 1,77,500 രൂപ (ലെവൽ

 

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ: പയനീർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സിവിൽ എൻജിനിയറിംഗിൽ ബിരുദം, ഡിപ്ലോമ.

ഡോട്ട്സ്മാൻ: പത്താംക്ലാസും ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടാതെ ഓട്ടോ- കാഡിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

കമ്യൂണിക്കേഷൻ: ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ കംപ്യൂ ട്ടർ സയൻസ്/ ഐടിയിൽ എൻജിനിയ റിംഗ് ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ വി ഷയമായുള്ള സയൻസ് ബിരുദം.

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ഫീമെയിൽ): സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലസ്ടു വിജയവും ജനറൽ നഴ്സിംഗിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമയും. നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലേക്കും 30 വയസാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി.

ശമ്പളം: 35,400 1,12,400 രൂപ.

 

അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ: എല്ലാ വിഭാഗത്തിലേക്കും പ്ലസ്ടു വിജയമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗ ത്തിൽ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമയും പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലേക്ക് 20- 30 എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധി.

ശമ്പളം: 29,200- 92,300 രൂപ.

 

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ: പത്താംക്ലാസ് പ്ലസ്ടു വിജയവും ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ ഐടിഐ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമയും. മെക്കാനിക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് 21- 27, മറ്റുള്ളവയിൽ 18- 25 എന്നിങ്ങനെ യാണ് പ്രായപരിധി.

ശമ്പളം: 25,600- 81,100 രൂപ.

 

കോൺസ്റ്റബിൾ: പത്താംക്ലാസ് വിജയം. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും ജോലി സ്വഭാവ നുമസരിച്ചുള്ള ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഡിപ്ലോമ. പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കണം. ഡ്രൈവർ തസ്തികയി ലേക്ക് 21- 27. മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് 18- 25 വ യസ് പ്രായപരിധി.

ശമ്പളം: 21,700- 69,100 രൂപ.

 

അപേക്ഷ: വിശദവിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്കും www.ssbr ectt.govin എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും നിശ്ചിത അപേക്ഷാഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വനിതകൾ, എസ്സി, എസ്ടി വിഭാഗ ക്കാർ, വിമുക്തഭടൻമാർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 24.

 

useful links