കരസേനയിൽ എൽഎൽബിക്കാർക്ക് അവസരം

Thursday 09 November 2023

നിയമബിരുദധാരികൾക്കു കരസേനയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറാകാം. ജെഐജി എൻട്രി സ്കീം 33-ാം ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻഡ് (എൻട്രി) ഒക്ടോബർ-2024 കോഴ്സിലാണ് അവസരം. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നവംബർ 28 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ജഡ്‌ജ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിലായിരിക്കും നിയമനം

ഒഴിവ്: 8 പുരുഷൻ 4, സ്ത്രീ-4).

പ്രായം: 2024 ജൂലൈ ഒന്നിന് 21-27.

യോഗ്യത: 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ എൽഎൽ ബി ബിരുദം (3 വർഷം,c5 വർഷം). അപേക്ഷകർ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ/സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനു യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ എസ്എസ്ബി ഇൻറർവ്യൂവിനു ക്ഷണിക്കും. രണ്ടുഘട്ടങ്ങളായാണു തെര ഞെഞ്ഞെടുപ്പ്. ചെന്നൈ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമിയിൽ 49 ആഴ്ച പരിശീലനം, www.joinindianarmy.nic.in


useful links