വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ മ്യുസീഷ്യൻ

Thursday 16 May 2024

വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ വായു (മ്യുസീഷ്യൻ) ആകാൻ അവി വാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം.
 
നാലുവർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. ജൂലൈ 3 മുതൽ 12 വരെ കാൻപുർ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിക്രൂട്‌മെന്റ് റാലി നടത്തും.
 റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 5 വരെ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. https://agnipathvayu.cdac.in
 
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം/ തത്തുല്യം. സംഗീതത്തിലും ഏതെങ്കിലുമൊരു സംഗീത ഉപകരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രാവീണ്യം, സംഗീത പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/തത്തുല്യ യോഗ്യത. (യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു വെബ്സൈറ്റ് കാണുക).
 
 പ്രായം: 2004 ജനുവരി 2നും 2007 ജൂലൈ 2നും മധ്യേ ജനിച്ചവർ.
 
ശമ്പളം: ആദ്യവർഷം പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 33,000; 36,500; 40,000.
 
 ശാരീരികയോഗ്യത:
 
പുരുഷൻ: ഉയരം: 162 സെ.മീ., നെഞ്ചളവ്: 77 സെ.മീ. (കുറഞ്ഞത് : 5 സെ.മീ. വികാസം).
 
സ്ത്രീ: ഉയരം: 152 സെ.മീ., തൂക്കം: ഉയരത്തിനും പ്രായത്തിനും ആനുപാതികം. മികച്ച കാഴ്ച, കേൾവിശക്തി, ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 
ഫീസ്: 100 രൂപ+ജിഎസ്ടി. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം.
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ മുഖേന. എഴുത്തുപരീക്ഷയും ഉണ്ടാകും.
 

 


useful links